Академичен хор “Света Параскева” към Национална Художествена академия, гр. София е пряк приемник на Хорова школа “Света Параскева”, създадена и ръководена от големия български диригент и педагог г-жа Петя Павлович (1939 – 2007). Продължител на нейното дело е дългогодишният и сътрудник и втори диригентна състава, Галина Луканова.


Нововъзстановеният хор съществува от месец март 2008 година. Участвал е в Панорама на българското хорово изкуство през 2008 година; Международен фестивал-среща на студентските хорове – Благоевград, 2009 г. 2011г; Тракийски хоров фестивал – Ямбол, 2009 г.; Музикален празник „Петко Стайнов”, София, 2009, 2010 г., съвместен проект със специалност „Скандинавистика” на Софийски университет „Климент Охридски” – София, 2009, 2010 г.; „Европейска нощ на музеите” – 2010, 2011 Панорама на камерните хорове „Никола Липов” – Пловдив, 2010 г.; Пети международен хоров фестивал „Хармония” – Харманли, 2011; концертни участия в Кърджали и София.


Галина Луканова е възпитаничка на проф. Георги Робев и проф. Теодора Павлович. Участник в майсторския клас на Европейската академия за млади хорови диригенти, Марктобердорф, Германия при проф. В. Хемпфлинг /Германия/ и проф. Ф. Леджер /Великобритания/.


Работила е също като хормайстор и диригент в Хорова школа „Св. Параскева”, хормайстор на Софийски камерен хор „Васил Арнаудов”, диригент на Камерен мъжки хор „Парория” и Детски хор „Звездици” – София, преподавател по солфеж и учебен хор в Национално училище за музикално и сценично изкуство – Бургас. В момента Галина Луканова е редовен докторант, специалност „Етномузикология” в Институт за етномузикология и фолклор при Българска академия на науките.