Чуйте нашите изпълнения


Слава отцу и сину
композитор Йоан Кукузел
Go down Moses
Шедрик
композитор Никола Леонтович
Ръченица
композитор Добри Христов
Дайте, дайте
композитор Алдо Кумар
Що ми е мило и драго
композитор Петко Стайнов